Privacy Statement

The Meeting Factory (TMF) hecht veel waarde aan het beschermen van je privacy en de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Daarom leggen we in dit privacy statement uit welke gegevens we van je verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden je aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

 

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

TMF is een handelsnaam van Indoor Kartcentre Breda BV, Mijkenbroek 27  4824AA  Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20081322. Indoor Kartcentre Breda B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van je persoonsgegevens. Het kan zijn dat voor de verwerking gebruik wordt gemaakt van derden, met wie TMF een verwerkingsovereenkomst heeft. Als je bijvoorbeeld bij TMF een kart account aanmaakt, maken wij hiervoor gebruik van een speciaal hierin gespecialiseerde partij: RaceFacer.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, worden persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: je (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van jouw bij TMF aangemaakte account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

 

Van wie verzamelt TMF persoonsgegevens?

TMF verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met TMF.

 

Bijvoorbeeld als je:

• een TMF account aanmaakt via RaceFacer
• een reservering plaatst
• aangeeft onze newsletter te willen ontvangen
• aan een promotie deelneemt
• deelneemt aan enquêtes of onderzoeken
• inlogt op je TMF account via RaceFacer of via social media
• bij TMF werkzaam bent
• bij TMF solliciteert of hiertoe contact opneemt
• een zakelijke relatie hebt met TMF
• je gegevens invult of achterlaat bij onze vestiging.

 

Contact met TMF kan bijvoorbeeld plaatsvinden via:

• telefoon
• schriftelijke correspondentie
• een contact-, inschrijf- of reserveringsformulier op themeetingfactory.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van offerte of het inschrijven voor een newsletter
• e-mail
• de online reserveringsmodule op themeetingfactory.nl 
• de (vaste en mobiele) registratiekiosken in onze vestiging
• een link die is opgenomen in een door TMF toegezonden newsletter of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap.

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelt TMF?

TMF verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• personalia: je (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres. Bij de aanmaak van een TMF account kun je op vrijwillige basis meer gegevens beschikbaar stellen
• reserveringsgegevens (bijvoorbeeld welke producten of diensten je afneemt)
• interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op TMF.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

 

Op basis van welke grondslag verwerkt TMF persoonsgegevens?

TMF verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om je reservering te registreren en de daarbij behorende uitvoering te organiseren, en om contact te houden over (de voortgang van) je reservering.

TMF verwerkt persoonsgegevens op basis van je toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van TMF. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat TMF haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent je gebruik van de website en je voorkeuren. Ook kunnen we de werking van de website optimaliseren.

Tenslotte kan TMF persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

 

Voor welke doeleinden verwerkt TMF persoonsgegevens?

TMF verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen TMF en haar klanten: het verwerken van reserveringen, het uitvoeren van reserveringen en het informeren over reserveringen; 
• het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige reserveringen; 
• het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website om optimaal gebruiksgemak te bieden; 
• het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor je te verbeteren; 
• het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 
• het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert TMF beschikbare (persoons)gegevens, zoals in dit privacy statement benoemd, om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met je beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

 

Bewaartermijnen

TMF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet is vereist.

• persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 5 jaar

• persoonsgegevens in een door jou bevestigd TMF account via RaceFacer worden ongelimiteerd bewaard, totdat het account wordt opgeheven

• persoonsgegevens van medewerkers worden bewaard gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst

• persoonsgegevens van sollicitanten worden bewaard gedurende de looptijd van de sollicitatieprocedure.

 

Bewaartermijnen kunnen afwijken indien dit op grond van de wet is vereist.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst (voorbeelden hiervan zijn ons reserverings- en profielregistratiesysteem RaceFacer), of wanneer TMF hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken je persoonsgegevens alleen op de manier zoals TMF hen voorschrijft. TMF verkoopt of verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden.

 

TMF en andere websites

Op onze website kun je een aantal links aantreffen naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. TMF is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met je persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

 

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt.

Op onze website maken we gebruik van verschillende soorten cookies, namelijk:
• functionele cookies
• Analytics cookies
• advertising cookies
• social media cookies.

 

Alle informatie omtrent het in- of uitschakelen van cookies kunt u terug vinden in help functie van uw browser of op de website van de browser ontwikkelaar

Google Analytics

TMF maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TMF bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan TMF te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TMF heeft hier geen invloed op. TMF heeft Google geen toestemming gegeven om via TMF verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Beveiliging

TMF hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. TMF neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, waaronder:
• het gebruik van veilige (server)systemen
• consequent wachtwoord- en toegangsbeleid
• periodieke organisatorische evaluatie
• voortdurende backups van gegevens (ten behoeve van herstel bij incidenten)
• instructie van onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, en bijbehorende handelwijze.

 

Je rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Alle verzoeken kunnen gericht worden aan privacy@lot66.nl.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan verzoeken wij je hierover direct contact met ons op te nemen. We streven er altijd naar om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Wil je na het lezen van ons privacy statement meer informatie, of heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via privacy@lot66.nl.

 

Wijzigingen privacy statement

TMF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren je dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op onze website.